นักเรียนบ้านคลองใหญ่
ประกวดหนูน้อยนพมาศ
กิจกรรมหน้าเสาธง
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดวังรี
วันพ่อแห่งชาติ
ชนะเลิศการแข่งขันออกกำลังกาย(เต้นฮูล่าฮูป)

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ตั้งอยู่ที่หมู่ 8  ตำบล อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 โดยนายธวัช ลีลาสุขสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่าสมควรให้มีโรงเรียนที่หมู่บ้านคลองใหญ่ เพื่อให้ลูกหลานชาวบ้านและคนงานรับจ้างภาคอีสาน ที่เดินทางมารับจ้างทำงานปลูกอ้อย มันสำปะหลัง พืชไร่ และ รับจ้างทั่วไป ซึ่งต่อมาได้ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยนายธวัช  ลีลาสุขสันต์ ได้ดำเนินการขอบริจาคที่ดินของนายซ่งกวง  แซ่อั๊ง  จำนวน   20  ไร่ และร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขึ้น 1 หลัง ราคา 107,513  บาท  (ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดกิจกรรมในร่ม)   และเปิดสอนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2526 โดยเป็นสาขาโรงเรียนบ้านทับร้าง  มีนักเรียน  63  คน มีนายวิวัฒน์  สมพงษ์พันธ์  ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านทับร้าง เป็นครูคนแรก  ปีการศึกษา 2527 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้ให้โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านทับร้าง และได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู 3 คน มีนายอำนวย  อินทรา  ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการตำแหน่งครูใหญ่   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ข้าราชการครู  5  คน ครูอัตราจ้าง (อบต.บ่อทอง/อบจ.ชลบุรี)  2  คน  ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานบริการ 1  คน  ผู้บริหารได้แก่ นายชาญชัย  ส่องสว่าง  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


SAM 0747

 

 

footer1