ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
เดินจงกลม ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ทำมะขามเปียก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ใหญ่ใจดีนำหนังสือดีๆมาบริจาค
ทัศนศึกษา Under Water World
ทัศนศึกษาตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

IMG 7630 

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

IMG 7595IMG 7598IMG 7607IMG 7625

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

principle

บุคลากร

footer58-2