ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
เดินจงกลม ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ทำมะขามเปียก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ใหญ่ใจดีนำหนังสือดีๆมาบริจาค
ทัศนศึกษา Under Water World
ทัศนศึกษาตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

principle

บุคลากร

footer58-2