ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
เพลงค่านิยม
วันเด็กโรงเรียนบ้านทับร้าง ปี ๒๕๕๘
ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
นักเรียนและชุมชนอบรมการคัดแยกขยะ
เข้าค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติศีล ๕
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง

ooter